Szkoła podstawowa w tolwienia - logo
Aktualności
spacer1
Witaj szkoło !

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz ich rodziców na uroczystość inauguracji roku szkolnego 2015/2016 w Szkołe Podstawowej w Tołwinie, która rozpocznie się dnia 1 września o godz. 7.40.

Data: 27 - 08 - 2015Dofinansowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołwinie informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

  1. klas III szkoły podstawowej
  2. uczniów klas III, V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  • nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
  • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
  • występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Data: 26 - 08 - 2015
więcej >Pożegnania ...

    Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015 pożegnaliśmy nie tylko absolwentów naszej szkoły, ale również katechetę księdza doktora Jerzego Kulika.

Data: 26 - 06 - 2015
więcej >1 2 3 4 5 z 37 > >> |> |>>


Szkoła Podstawowa w Tołwinie
Tołwin 1 17 - 300 Siemiatycze
woj. podlaskie
tel (0-85) 655 30 22 - sekretariat
tel (0-85) 655 30 42 - dyrektor
tolwin@wp.pl

Wykonanie strony : tel. 798 716 957